U kan een afspraak maken via de website (7/7 – 24/24) of telefonisch via het secretariaat (Ma-Vr 8-12u).

Gelieve bij het maken van een elektronische afspraak de reden te vermelden opdat de dokter een correcte inschatting kan maken van de tijd die er voorzien moet worden (bv. bondige beschrijving klachten, voorschriften, bloedafname, EKG, gynaecologisch onderzoek, preoperatief onderzoek, vaccinaties, onderzoek i.k.v. verzekeringsdoeleinden, …).

Bij het maken van een telefonische afspraak zal de secretaresse u vragen naar de reden van uw afspraak. Zij is daartoe opgeleid en eveneens gebonden aan het beroepsgeheim. Op basis daarvan kan zij een zo goed mogelijke inschatting maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten.

Niet alle beschikbare plaatsen worden vrijgegeven op de website. Indien u met een dringend probleem zit, neem dan telefonisch contact op.