Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bundelt al uw medische gegevens op één plaats.
De overheid wil dat alle medische gegevens van een patiënt door één arts of artsenpraktijk worden bewaakt. Zo kunnen we bij verwijzing of bij briefing aan collega’s alle noodzakelijke informatie doorgeven. Het geeft ook een volledig overzicht van uw medische geschiedenis en komt de veiligheid van de patiënt ten goede.

Het goed beheren van uw dossier vraagt tijd, ook buiten de momenten dat u op consultatie komt. Uw GMD wordt jaarlijks volledig op punt gesteld. Uw ziekenfonds betaalt hiervoor een jaarlijkse beheersvergoeding aan uw huisarts.

Bovendien betaalt u, met een GMD, 30% minder remgeld bij elke huisarts van deze praktijk.